Cách định dạng số trong Excel chi tiết nhất

Định dạng số trong Excel

Để định dạng số trong Excel, bạn chọn vùng /ô cần định dạng, mở cửa sổ Format Cells bằng cách trên thẻ Home, nhấp vào mũi tên ở ô Number.

Number

Hoặc bạn có thể mở Format Cells bằng cách nhấp chuột phải ở ô cần định dạng, chọn Format Cells.

Chọn Format Cells

Trong thẻ Number, có nhiều định dạng mà bạn có thể lựa chọn trong mục Category.

Chọn mục Category

Định dạng General

Định dạng General là định dạng mặc định (có thể số hoặc dữ kí tự) khi bạn chưa thiết lập bất kì định dạng đặc biệt nào cho ô đó.

Chọn mục General

Định dạng Number (định dạng số)

Chọn mục Number

Là định dạng phổ biến cho dữ liệu dạng số trong kế toán.

- Mục Decimal places: số chữ số phần thập phân được hiển thị. Bạn có thể lựa chọn tùy ý bằng cách kích chọn mũi tên hoặc gõ số vào ô.

Mục Use 1000 Sparator (,): Có sử dụng dấu phẩy phân cách hàng nghìn. Bạn có thể lựa chọn bằng cách tích V vào ô vuông (dùng dấy phẩy phân cách) hoặc để trống (không dùng).

Negative Numbers: Cách hiển thị số có giá trị âm. Lần lượt là:

+ Hiển thị dấu trừ (-).

+ Chuyển mầu số sang mầu đỏ nếu là số âm.

+ Cho số vào trong dấu ngoặc đơn () nếu là số âm.

+ Vừa chuyển mầu số sang mầu đỏ và cho vào trong dấu ngoặc đơn () nếu là số âm.

Định dạng Currency (tiền tệ)

Giống như định dạng số, đồng thời định dạng tiền tệ cho thêm mục đơn vị tiền tệ vào trước số.

Bạn có thể chọn biểu tượng tiền tệ bằng cách nhấp vào mũi tên ở dòng Symbol.

Chọn mục Currency

Định dạng Accounting

Tương tự như định dạng Currency đều thể hiện đơn vị tiền tệ, tuy nhiên định dạng Accounting thì đơn vị tiền tệ được căn lề sang bên trái của ô.

Chọn mục Accounting

Định dạng Date (ngày tháng năm)

- Mục Type: Lựa chọn kiểu hiển thị ngày tháng năm.

- Mục Locale (location): vùng /khu vực.

Chọn mục Date

Định dạng Time (thời gian)

Tương tự như định dạng Date, Excel cho phép bạn lựa chọn thể hiện thời gian theo nhiều định dạng khác nhau.

Chọn mục Time

Định dạng Percentage (phần trăm)

- Mục Decimal Places: lựa chọn số chữ số thập phân được hiển thị bằng cách nhấp vào mũi tên hoặc gõ số vào ô.

Với định dạng này luôn có dấu "%" ở đằng sau.

Chọn mục Percentage

Định dạng Fraction (phân số)

Người dùng có thể tùy chọn định dạng trong mục Type.

Chọn mục Fraction

Định dạng Scientific (số mũ)

- Mục Decimal Places: lựa chọn chữ số hiển thị bằng cách nhấp vào mũi tên hoặc gõ số vào ô.

Chọn mục Scientific

Định dạng Text (kí tự)

Nếu bạn chọn định dạng Text cho số, Excel sẽ hiểu rằng đây là kí tự, và bạn sẽ không sử dụng công thức / hàm tính toán cho ô này được.

Chọn mục Text

Định dạng Special

Đây là định dạng số điện thoại, mã vùng,…

Bạn có thể lựa chọn kiểu định dạng phù hợp ở ô Type và khu vực hiển thị (Locations).

Chọn mục Special

Định dạng Customs

Định dạng do người dùng định nghĩa, ở mục này bạn có thể tùy chọn một số kiểu định dạng mà bạn muốn thể hiện mà không có trong các lựa chọn có sẵn của Excel.

Chọn mục Custom

Trên đây Thủ thuật 123 đã giới thiệu cho bạn một số cách định dạng trong Excel. Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận