Biển số xe máy, ô tô 64 tỉnh thành Việt Nam mới nhất