100+ Avt chất nhất 2019

100+ Avt chất nhất 2019

Avatar Facebook là một trong những thứ làm nổi bật Facebook của chúng ta nhất, Avatar Facebook hiển thị mọi lúc, mọi nơi trong quá trình ta hoạt động sử dụng Facebook.

Cách tách Tên trong Excel thành 2 cột Họ và Tên

Cách tách Tên trong Excel thành 2 cột Họ và Tên

Việc tách Họ và Tên thành hai cột Họ và cột Tên sẽ giúp ích cho người dùng Excel trong việc sử dụng công cụ sắp xếp (Sort) danh sách theo Tên, hoặc sử dụng công cụ lọc dữ liệu (Filter) dễ dàng hơn.